v Izkušnje z e-izobraževanjem

Tako imenovani »webinarji« so prišli tudi v Slovenijo. V svetu, predvsem v ZDA so »webinarji« oziroma spletni seminarji že kar uveljavljena oblika e-izobraževanja, v Sloveniji pa si šele utirajo pot. »Webinar«, ki je skrajšana oblika za »web-based seminar« je predstavitev, predavanje, delavnica ali seminar, ki je posredovan preko svetovnega spleta.

Ključna lastnost »webinarja« so interaktivni elementi in sicer možnost dajanja, sprejemanja informacij in medsebojne komunikacije med predavateljem in udeleženci.  Pri »webinarju« gre za interakcijo med predavateljem in udeleženci  v živo.  Udeleženci prejmejo gradivo preko e-pošte pred samim začetkom »webinarja«. Med izvajanjem »webinarja« pa sledijo PowerPoint prezentaciji ali kakšni drugi obliki predstavitve predavatelja. Predavatelj med samim izvajanjem »webinarja« sprašuje udeležence ter odgovarja na njihova vprašanja. »Webinarji« so običajno primerni za kratke izobraževalne vsebine, saj trajajo običajno do 2 uri. Zaradi vseh naštetih značilnosti so »webinarji« običajno tudi cenovno ugodni.

Pred kratkim sem se tudi sama udeležila takega »webinarja«, ki ga je ponudila Doba, Evropsko poslovno izobraževalno središče iz Maribora. Vsebina je bila atraktivna in uporabna – Ugotavljanje in spremljanje denarnega toka na praktičnem primeru. Gradivo, ki sem ga prejela med samim pričetkom ter PowerPoint prezentacija je bila tudi solidno. Pogrešala pa sem več interakcije, ki pa je bistvo »webinarja«, ker poteka v živo. Komunikacija je bila preveč enosmerna, predavateljica ni preverjala ali predstavljeni vsebini sledimo ali ne. Vprašanja smo postavljali v pisni obliki, zato je prišlo do zamika med potekom predstavitve ter odgovori na vprašanja. Poleg tega sem tudi pogrešala možnost pregleda kdo in koliko je udeležencev ter kakšna vprašanja postavljajo. Imela sem namreč pregled samo nad vprašanji, ki sem jih sama postavila. Zaradi vsega naštetega bi se vsebina lahko predstavila tudi kot v naprej posneto predavanje saj je bil element interakcije v tem »webinarju« skoraj izključen. Drugače pa je bila dolžina seminarja primerna, prav tako tudi cena.

Vsekakor pa se bom »webinarjev« zagotovo še posluževala, saj je prihranek na času ogromen.