v Razno

Letos smo ob koncu januarja odšli v London, da bi pobliže spoznali utrip enega največjih sejmov s področja izobraževalnih tehnologij – Learning Technologies 2014. Poleg priložnosti za predstavitev spletnega orodja Edynco zelo pisani množici obiskovalcev, smo obisk izkoristili tudi za preverjanje trendov na področju e-izobraževanja.

 

Kakšne spremembe je mogoče pričakovati?

Če bi želeli zelo poenostavljeno opisati prihajajoče spremembe na področju e-izobraževanja, bi lahko rekli, da se celotno področje oziroma panoga vrača nazaj, h koreninam. Veliko je bilo govora o tem, kako se sploh učiti preko interneta? Katere osnovne zakonitosti priprave spletnih učnih vsebin je potrebno upoštevati, da bi določeno e-izobraževanje ali e-učenje doseglo svoj cilj.

Če se osredotočimo na e-izobraževanje v okviru podjetja, potem so zgornja vprašanja predvsem posledica želje po premiku od zaključenih e-tečajev (ang. online courses), kjer zaposleni obdela določeno vsebino in morda ob koncu reši določen test, proti spletnim učnim vsebinam, ki imajo bolj naravo pripomočka za delo in so vedno na voljo v trenutku potrebe. Če pa želimo to doseči, se pod vprašaj postavi prihodnost LMS sistemov (e-učilnic) v obliki, kakršna nam je danes poznana. Z veliko sogovorniki smo ugotavljali, da ima večina trenutnih LMS sistemov skupno težavo, da so vsebine znotraj preobsežne, in da predvsem zaposleni ne iščejo “učenja”, ampak odgovore/rešitve na trenutne izzive na delovnem mestu.

 

Mikro učenje – micro / bite-sized learning

Spričo tega se oddelki za izobraževanje zaposlenih obračajo proti ponudnikom izobraževalnih tehnologij z vprašanji, kako obstoječe sisteme preobraziti v smeri t.i. mikro učenja (ang. micro / bite-sized learning) še posebno v luči vedno večje uporabe mobilnih naprav – tablic na delovnem mestu. V prihodnje je torej moč pričakovati, da bo zaposleni dostopal do kratkih učnih vsebin v trenutku, ko bo to potreboval preko namenske mobilne aplikacije. Pomembno pa je poudariti, da bodo morale biti vsebine vseeno pripravljene tako, da jih lahko zaposleni hitro predela. To pa je mogoče doseči:

  • z uporabo kratkih video posnetkov,
  • “razbijanja” velikih količin informacij na manjše koščke (ang. chunking information) ali
  • s pripravo kratkih t.i “scenario based” učnih vsebin, kjer se zaposlenega postavi v določeno vlogo in preko lastnih ravnanj / odločitev spozna pravilno delovanje v določeni situaciji.

V tem prispevku smo se bolj dotaknili trendov e-izobraževanja zaposlenih. Vendar se tudi na področju e-izobraževanja v izobraževalnih ustanovah dogajajo velike spremembe. Veseli pa nas, da so te spremembe osredotočene bolj proti razvoju človeka in njegovega (e)učenja, kot pa tehnologije.