v Nasveti

Če želimo narediti našo predstavitev bolj dinamično uporabimo PowerPoint (v nadaljevanju ppt), da naše govorno besedilo podkrepimo še z vizualnimi elementi in tako pripomoremo k boljšemu razumevanju in pomnjenju podane vsebine (saj veste, zapomnimo si 20 % tistega kar preberemo, 30 % kar slišimo, 40 % kar vidimo…). Z našo ppt predstavitvijo lahko naredimo odličen vtis na naše poslušalce ali pogorimo na celi črti.

Se je tudi vam dostikrat zgodilo, da ste prišli na kakšno izobraževanje ali seminar in je pred zbrano občinstvo prišel predavatelj, naložil svojo ppt predstavitev (v kateri je bila velika količina besedila) na računalnik in pričel brati s prosojnic (oz. »slajdov«). Meni se je že večkrat. Prosojnice so izgledale nekako takole:

Slika1: Primer slabe prosojnice v PowerPointu

 

Seveda, znanja željni udeleženci smo takoj pričeli brati besedilo s prosojnic in smo morda tudi kakšen pomemben poudarek zgrešili, saj nismo vedeli ali naj beremo ali naj poslušamo predavatelja, ki bere. Tako slediti predavanjem je kar naporno, na koncu pa se počutiš, da veš še manj kot prej. Torej z veliko količino besedila na prosojnicah ne izpademo bolj verodostojno, ampak samo zmedemo naše poslušalce. Naši možgani namreč niso sposobni predelati in urediti toliko informacij naenkrat. Upoštevati moramo, da je kapaciteta našega kratkotrajnega spomina 7 /-2 podatkov oz. koščkov informacij, zato to upoštevajte tudi pri številu zapisanih informacij na prosojnicah – vpisujte ključne ideje, ne celih stavkov!

Na spletu najdemo kar nekaj ponesrečenih primerov ppt predstavitev, npr. tukaj in tudi primere zelo dobrih ppt predstavitev, npr. tukaj.

Poglejmo si spremembo na našem primeru prosojnice (slika 1).

Besedilo, ki smo ga prej dali na prosojnico, si lahko prekopiramo v zapiske pod prosojnico. To je uporabno predvsem takrat, ko iz ppt predstavitve posnamemo spletno multimedijsko predavanje v smislu kratkega e-gradiva (več o tem v prihodnjih prispevkih).

Slika 2: Prikaz spremembe prosojnice na sliki 1

 

Nato se lotimo urejanja naše prosojnice, moj predlog je, da jo razbijemo na dva dela:

Slika 3: Prikaz spremembe prosojnice na sliki 1 – 1. prosojnica

 

Slika 4: Prikaz spremembe prosojnice na sliki 1 – 2. prosojnica

Ppt je torej samo pripomoček in ne glaven medij za posredovanje informacij. Ppt predstavitev moramo pripraviti tako, da se naši poslušalci zapomnijo ključna sporočila, ki jim jih želimo posredovati. Zato mora biti vizualno zanimiva, urejena in vsebovati ključne poudarke (besede, slike). Moramo pa se zavedati, da tudi dobro pripravljene prosojnice ne smejo nadomestiti, ampak lahko le vizualno podkrepijo tisto, kar bomo povedali.