Kako zgraditi učinkovite spletne teste?

Učenci ne smejo biti samo pasivni, ko gre za e-učenje. Z učno vsebino morajo biti v stalni interakciji. Spletni test je ena izmed možnih interakcij, ki imajo lahko pozitiven učinek na dolgoročno pomnjenje. Obstajajo štirje osnovni tipi vprašanj, ki jih običajno uporabljamo pri oblikovanju spletnih testov:

  • vprašanja izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori,
  • vprašanja izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom,
  • vprašanja alternativnega tipa ter
  • vprašanja z dopolnjevanjem.

Kot bom predstavila v nadaljevanju, različni tipi vprašanj služijo različnim namenom. Glavni namen vseh spletnih testov pa je preverjanje. Najbolje je, da kombiniramo različne tipe vprašanj z namenom, da spodbudimo učenčevo razmišljanje na različne načine. Seveda pa je potrebno slediti nekim osnovnim pravilom.

Nadaljuj z branjem

Prvi korak pri oblikovanju e-izobraževalnega programa – spoznati ciljno publiko

Ko se odločite, da boste samostojno izvedli določen e-izobraževalni program, so prva vprašanja, na katera morate odgovoriti, vprašanja o ciljni publiki. Naj navedem nekatera izmed njih:

  • Kako na splošno poznate ciljno publiko (so to vaši učenci, študenti, sodelavci; kako pogosti so vaši medsebojni stiki;)?
  • Kolikšna je njihova povprečna starost?
  • Ali že imajo izkušnje z e-učenjem? (Če da, ali so te izkušnje pozitivne ali negativne narave?)
  • Kako bi v povprečju ocenili informacijsko pismenost vaše ciljne publike?
  • Kaj je njihov glavni motiv za vključitev v e-izobraževalni program?

Nadaljuj z branjem

Kdaj e-gradivo postane e-učna vsebina?

V Sloveniji se je med uporabniki e-izobraževanja v smislu samostojnega e-učenja najbolj ustalil izraz “e-gradivo”, ki naj bi predstavljal  e-učno vsebino z določeno stopnjo interaktivnosti in uporabe multimedije. Morda so k uveljavitvi tega izraza najbolj pripomogle različne pobude Ministrstva za šolstvo in šport v okviru javnih razpisov, katerih skupni cilj je bila izdelava e-gradiv za primarno,  sekundarno ali postsekundarno izobraževalno raven.  Problem, ki nastane pri uporabi tega izraza je, da tudi ta prispevek predstavlja e-gradivo, vendar bi zanj težko rekli, da predstavlja e-učno vsebino, ali pač? Skratka, ključno vprašanje je, kdaj e-gradivo postane e-učna vsebina?

Nadaljuj z branjem