Uporaba učnih zemljevidov in mikro predavanj (primer iz prakse)

Letošnjega marca sem bil gostujoči predavatelj pri predmetu »E-izobraževanje« na Dobi – Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Pri tem predmetu sem želel študentom predstaviti temeljne značilnosti spletnih učnih okolij (LMS) in orodij ter model priprave spletnih učnih vsebin za t.i. mikro učenje (več o tem modelu v prihodnjih prispevkih).

Ker je predmet, kot tudi celoten študijski program potekal kot študij na daljavo, sem izvedbo predavanja oblikoval temu primerno. Posebnost tovrstne oblike študija je, da običajno ni srečanj v živo v učilnici in celotna komunikacija med predavateljem / mentorjem  in študenti poteka preko spleta bodisi sinhrono (klepetalnica, webinar, videokonferenca), bodisi asinhrono (forumi, e-pošta). Poleg tega običajno študenti dobijo vnaprej pripravljena oziroma zbrana različna učna gradiva ali vire, ki jih morajo nato v določenem času obdelati in na podlagi njih pripraviti različne naloge kot skupina ali kot posameznik.

Nadaljuj z branjem

Tudi vi ne marate dolgočasnih PowerPoint predstavitev?

Če želimo narediti našo predstavitev bolj dinamično uporabimo PowerPoint (v nadaljevanju ppt), da naše govorno besedilo podkrepimo še z vizualnimi elementi in tako pripomoremo k boljšemu razumevanju in pomnjenju podane vsebine (saj veste, zapomnimo si 20 % tistega kar preberemo, 30 % kar slišimo, 40 % kar vidimo…). Z našo ppt predstavitvijo lahko naredimo odličen vtis na naše poslušalce ali pogorimo na celi črti.

Se je tudi vam dostikrat zgodilo, da ste prišli na kakšno izobraževanje ali seminar in je pred zbrano občinstvo prišel predavatelj, naložil svojo ppt predstavitev (v kateri je bila velika količina besedila) na računalnik in pričel brati s prosojnic (oz. »slajdov«). Meni se je že večkrat. Prosojnice so izgledale nekako takole:

Nadaljuj z branjem