Kako zgraditi učinkovite spletne teste?

Učenci ne smejo biti samo pasivni, ko gre za e-učenje. Z učno vsebino morajo biti v stalni interakciji. Spletni test je ena izmed možnih interakcij, ki imajo lahko pozitiven učinek na dolgoročno pomnjenje. Obstajajo štirje osnovni tipi vprašanj, ki jih običajno uporabljamo pri oblikovanju spletnih testov:

  • vprašanja izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori,
  • vprašanja izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom,
  • vprašanja alternativnega tipa ter
  • vprašanja z dopolnjevanjem.

Kot bom predstavila v nadaljevanju, različni tipi vprašanj služijo različnim namenom. Glavni namen vseh spletnih testov pa je preverjanje. Najbolje je, da kombiniramo različne tipe vprašanj z namenom, da spodbudimo učenčevo razmišljanje na različne načine. Seveda pa je potrebno slediti nekim osnovnim pravilom.

Nadaljuj z branjem

5 glavnih karakteristik Učnega zemljevida

Članek je prevod angleške verzije, katera je bila objavljena na spletnem portalu elearningindustry.com.

Učni zemljevid ni orodje za samoorganizacijo ali kolaborativno orodje. Kaj torej je Učni zemljevid in zakaj naj bi ga uporabljali? V nadaljevanju vam bo predstavljenih 5 glavnih karakteristik Učnega zemljevida.

Kot nam je vsem znano, poslovne, socialne in tehnološke spremembe vodijo tudi v spremembe v izobraževanju, še posebej na področju izobraževanja/usposabljanja zaposlenih. Naj še enkrat uporabim meni zelo ljubo izjavo Marca J. Rosenberga, ki mi je tudi stalno vodilo pri mojem delu:  “We must know more, but what we know has a shorter shelf life than ever”.

Nadaljuj z branjem

Edynco – spletno orodje za učitelje in učence

Z velikim zadovoljstvom sporočamo, da je od včeraj na voljo spletno orodje za izdelavo interaktivnih učnih zemljevidov – Edynco, ki prinaša drugačne rešitve na področje izobraževalnih tehnologij tako v Sloveniji kot tudi izven nje.

Morda se še spomnite našega prispevka o beta verziji te platforme, ki se je v fazi testiranja imenovala “SlideBlender”? No, minilo je skoraj leto dni, odkar smo o tem pisali. V tem času smo avtorji prispevkov na tem blogu intenzivno sodelovali pri testiranjih, nadgradnjah ter nenazadnje tudi pri uradni objavi. Rezultat vsega tega je povsem nova, spletna izobraževalna platforma Edynco, ki vam, kot izobraževalcem ponuja tri prednosti:

Nadaljuj z branjem