7 razlik med miselnim vzorcem in učnim zemljevidom

To je eno in isto, boste rekli. Pa ni. Glavna razlika je, da se miselne vzorce uporablja predvsem za predstavitev neke ideje ali za organiziranje/načrtovanje nekih aktivnosti (npr. viharjenje možganov) ali za učne namene, kot oblika zapiskov.

Tako so funkcionalnosti orodij za pripravo miselnih vzorcev temu posledično prilagojene, čeprav se v praksi miselne vzorce lahko uporablja za najrazličnejše namene, odvisno od vaše kreativnosti. Učni zemljevidi pa so vizualno ter funkcionalno zgrajeni samo za izobraževalne namene. Namenjeni so predstavitvi neke učne teme učencem, ki mora biti konsistentna, smiselno kurirana/urejena in podprta z ustreznimi učnimi materiali.

V tem prispevku se bom zato osredotočila na glavne razlike med orodji za pripravo miselnih vzorcev in orodij za pripravo učnih zemljevidov, ki bodo morda pripomogli k vaši lažji odločitvi, kdaj uporabiti miselni vzorec in kdaj učni zemljevid.

Nadaljuj z branjem

Kaj je e-tutorstvo?

Glede na to, da poznamo več različnih pojavnih oblik e-izobraževanja, sama še vedno najbolj verjamem, da učinkovit e-izobraževalni program temelji na podpori e-tutorja oziroma e-mentorja, skratka osebe, ki vodi e-izobraževalni program.

Prav zaradi tega sem pripravila  in uredila različne vsebine v Učni zemljevid, ki vam bodo lahko koristile pri pripravi in izvajanju vašega naslednjega e-izobraževanja, v kolikor boste v njem nastopali v vlogi e-tutorja.

Nadaljuj z branjem

Trendi na področju e-izobraževanja za leto 2013

V prispevku za 50. številko HRM revije z naslovom »Hitro e-izobraževanje kot odziv na spremenjene učne navade in potrebe zaposlenih«, sem podala naša razmišljanja in ugotovitve glede  možnosti in interesa delodajalcev za razvijanje drugačnih oblik izobraževanja, ki bodo sledila novim trendom izobraževanja in učenja.

Hitre globalne spremembe od ljudi namreč zahtevajo tudi hitro prilagajanje, če le-ti želijo slediti tem spremembam. Hitro prilagajanje pa je povezano s stalnim učenjem. Vedno  pomembnejše postaja neformalno učenje. Tudi učne navade ter potrebe ljudi po znanjih so se temu primerno spremenile. Ljudje iščejo tista znanja, ki jih v danem trenutku potrebujejo za rešitev nekega problema. Ne učijo se več »na zalogo«, ker za to enostavno nimajo več časa. Informacijska tehnologija jim omogoča, da sami izbirajo, kaj se bodo učili in kdaj se bodo učili. Zaradi velike količine že izdelanih in prosto dostopnih učnih vsebin, izobraževalci spreminjajo svojo vlogo iz oblikovalcev učnih vsebin v kuratorje učnih vsebin, ki jih s pomočjo e-učnih tehnologij, čim hitreje in enostavneje posredujejo učencem.

Nadaljuj z branjem

Ste kompetenten izobraževalec tudi v spletnem učnem okolju?

Vedno več podjetij in izobraževalnih organizacij se zaveda prednosti e-izobraževanja (hitro posodabljanje vsebin, dostopnost, večkratni pregled vsebin, prihranek časa in denarja za pot, …). Zato jih vedno več razmišlja, kako izkoristiti te prednosti in omogočiti učencem oz. zaposlenim hitro pridobivanje novih znanj. Novim potrebam in možnostim, ki jih ponuja internet, se morajo zato prilagoditi tudi izobraževalci – učitelji, interni trenerji v podjetjih, predavatelji, zunanji izvajalci izobraževanj.

Nadaljuj z branjem

Bili smo na sejmu Online Educa Berlin 2012

Od 28. do 30. novembra je v Berlinu potekala že 18. mednarodna konferenca o izobraževalnih tehnologijah za izobraževanje in usposabljanje Online Educa Berlin. Slednja velja za največjo konferenco s področja e-izobraževanja v svetovnem merilu. V okviru konference poteka tudi sejem, na katerem se predstavljajo različni ponudniki izobraževalnih tehnologij iz celega sveta.

Po navedbah organizatorjev je sejem obiskalo preko 2000 obiskovalcev, ki so imeli priložnost spoznati rešitve za e-izobraževanje med 78 razstavljalci.
Med slednjimi smo bili tudi mi, saj smo želeli predstaviti naš koncept organiziranja učnih vsebin v obliki interaktivnih učnih zemljevidov oziroma miselnih vzorcev s pomočjo platforme Edynco (delovno ime SlideBlender).

Nadaljuj z branjem