v Nasveti

Prvi korak pri oblikovanju e-izobraževalnega programa – spoznati ciljno publiko

Ko se odločite, da boste samostojno izvedli določen e-izobraževalni program, so prva vprašanja, na katera morate odgovoriti, vprašanja o ciljni publiki. Naj navedem nekatera izmed njih:

  • Kako na splošno poznate ciljno publiko (so to vaši učenci, študenti, sodelavci; kako pogosti so vaši medsebojni stiki;)?
  • Kolikšna je njihova povprečna starost?
  • Ali že imajo izkušnje z e-učenjem? (Če da, ali so te izkušnje pozitivne ali negativne narave?)
  • Kako bi v povprečju ocenili informacijsko pismenost vaše ciljne publike?
  • Kaj je njihov glavni motiv za vključitev v e-izobraževalni program?

Ko odgovorite na ta vprašanja, si lahko ustvarite profil tipičnega predstavnika vaše ciljne publike. Težko bi namreč oblikovali e-izobraževalni program ali celo izdelali e-učno vsebino po meri posameznika, saj ima vsak posameznik svoj stil učenja, ki ga je tekom življenja izoblikoval ali pa ga morda še izoblikuje. Res je, da ima vsak izmed nas poudarjen določen učni tip (vizualni, avditivni ali kinestetični), vendar je končni stil učenja pogosto kombinacija vseh omenjenih učnih tipov s pridobljenimi učnimi izkušnjami.

Ko imate torej v mislih ustvarjen profil tipičnega predstavnika vaše ciljne publike, je pomembno, da ta profil dejansko “prelijete” na papir v smislu miselnega vzorca.

  1. Ja, bom analizirala ciljno publiko. Je kar veliko dela s tem…

Komentiranje ni omogočeno.