v Brainstorming

Preobrazba učilnice

Nedavno sem si z zanimanjem ogledal posnetek predavanja z naslovom Salman Khan: Let’s use video to reinvent education . Morda vam že sam naslov predavanja vzbudi zanimanje, poleg tega pa naj samo omenim, da se posnetek zaključi z mislijo Billa Gatesa (ustanovitelj Microsofta) – “to je prihodnost izobraževanja” (toliko z moje strani za dodaten motiv k ogledu posnetka).

Ker že nekaj let spremljam novice s področja e-izobraževanja, ki prihajajo predvsem iz tujine, sem se na udarne, ali če hočete senzacionalistične naslove že kar navadil. Sprva sem jih jemal, kot “suho zlato”, sedaj pa jih na podlagi lastnih izkušenj ter dejanskega stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji, jemljem “cum grano salis” – z določeno mero previdnosti. Kljub temu pa je ta mera previdnosti sočasno z ogledom predavanja vztrajno padala. Zakaj? Govora je bilo o ideji “preobrazba učilnice” (ang. flipping the classroom).

Poenostavljeno povedano, preobrazba učilnice naj bi pomenila idejo o tem, da se učitelj tekom učne ure v učilnici primarno posveti interakciji z učenci pri reševanju vprašanj ali problemov v zvezi z učno snovjo, temelj tej interakciji v učilnici pa je predhodna samostojna obravnava učne vsebine v elektronski obliki s strani učenca.

Avtor te ideje je Salman Khan, ki je ustanovil neprofitno organizacijo Khan Academy, preko katere ponuja kratke (v povprečju 10 minutne), brezplačne e-učne vsebine v smislu video posnetkov iz različnih vsebinskih področij. Nato učitelji te video posnetke uporabijo pri svojem pouku in sicer tako, da se jih morajo učenci do določenega roka ogledati (doma s pomočjo računalnika, mobilnega telefona ali tabličnega računalnika). Temu sledi prej omenjena interakcija v učilnici, kjer poteka diskusija na obravnavano učno temo ali druge oblike problemskega učenja.

Morda se ideja o preobrazbi učilnice na prvi pogled ne zdi nič novega, saj jo to dejansko oblika e-izobraževanja v smislu kombiniranega učenja. Vendar Khan v svojem predavanju ponuja pomembno sporočilo za nadaljnji razvoj e-izobraževanja v tujini in Sloveniji. To sporočilo je, da čeprav se je sprva zdelo, da bo informacijska tehnologija “izrinila učitelja iz učilnice”, ali da bo izobraževanje zaradi e-izobraževanja postalo brezosebno, se z implementacijo ideje o “preobrazbi učilnice” dogaja ravno nasprotno. Izobraževanje s pomočjo informacijske tehnologije lahko, metaforično povedano, učitelja zopet postavi v učilnico in ga zopet poveže s svojimi učenci.

Še najbolj pomembna ugotovitev Khanovega predavanja pa je, da ideja o preobrazbi učilnice ni samo še ena izmed teorij o e-izobraževanju, ampak dejansko deluje in daje konkretne rezultate, ki so očitno tako prepričljivi, da so si zaslužili pozornost v smislu donacij s strani fundacije The Gates Foundation. Poleg tega pa je Khanova ideja uvrščena na seznam Googlovih projektov, ki lahko spremenijo svet Google’s Project 10 to the 100 .

Ampak, kot sem že uvodoma omenil, dobro je, da vse skupaj jemljemo z določeno mero previdnost in realno ocenimo, kje (šola, fakulteta, podjetje) in za koga (učenci, dijaki, študenti, zaposleni) lahko idejo o preobrazbi učilnice uresničimo.

  1. JA, SEM SI POGLEDALA. ZELO ZANIMIVO, DA POUDARI OGLED VIDEA DOMA, NATO PA JE MOGOČE VEČ INTERAKCIJE V UČILNICI. IDEJA JE DOBRA, V SLOVENIJI PA SI TEGA ŠE NE MOREMO PRIVOŠČITI PRI UČENCIH, KI DOMA NIMAJO NA RAZPOLAGO RAČUNALNIKA, KAJ ŠELE INTERNETA. MORDA PA BO ČEZ NEKAJ LET TUDI TO MOGOČE.

Komentiranje ni omogočeno.