v Razno

Kdaj e-gradivo postane e-učna vsebina?

V Sloveniji se je med uporabniki e-izobraževanja v smislu samostojnega e-učenja najbolj ustalil izraz “e-gradivo”, ki naj bi predstavljal  e-učno vsebino z določeno stopnjo interaktivnosti in uporabe multimedije. Morda so k uveljavitvi tega izraza najbolj pripomogle različne pobude Ministrstva za šolstvo in šport v okviru javnih razpisov, katerih skupni cilj je bila izdelava e-gradiv za primarno,  sekundarno ali postsekundarno izobraževalno raven.  Problem, ki nastane pri uporabi tega izraza je, da tudi ta prispevek predstavlja e-gradivo, vendar bi zanj težko rekli, da predstavlja e-učno vsebino, ali pač? Skratka, ključno vprašanje je, kdaj e-gradivo postane e-učna vsebina?

Znotraj članka  “The Best eLearning Demo I Have Ever Seen” lahko izluščimo odgovor na predhodno zastavljeno vprašanje. E-gradivo lahko predstavlja:

  • informativni vir ali
  • učni vir.

E-gradivo je informativni vir takrat, ko podaja določene informacije (npr. novica na priljubljenem spletnem portalu). Če bi ta novica imela vključene elemente, ki preverjajo razumevanje podane informacije na različnih stopnjah, bi takšno e-gradivo postalo učni vir.

Torej eden izmed glavnih razlikovalnih elementov ali je e-gradivo že e-učna vsebina je preverjanje. S preverjanjem uporabnika e-gradiva učimo, ker ga “prisilimo” k aktivnosti oziroma spodbudimo njegov kognitivni proces.

Želim vam, da bi izdelali čim več e-gradiv, ki bodo vašim učencem, študentom ali zaposlenim učni in ne samo informativni vir.