v Nasveti

Nedavno sem si imel priložnost ogledati e-gradivo oziroma spletno učno vsebino, ki je vsebovalo relativno veliko grafičnih elementov (fotografije, ilustracije, razne skice, itd.). Najbolj mi je ostala v spominu prav posebna sličica, ki je bila ves čas prisotna v zgornjem desnem kotu. Bila je neke vrste maskota e-gradiva. Spraševal sem se, zakaj ji je avtor e-gradiva namenil toliko pozornosti v smislu prostora, ki ga je zasedla na zaslonu? Pravzaprav me je to vprašanje spodbudilo k pisanju tega prispevka.

Če ste že izdelovali spletne učne vsebine, ste poleg besedila največkrat imeli opravka z grafičnimi elementi – slikami. Vključevanje slik v e-gradiva je relativno enostavno, s pomočjo namiznih ali spletnih aplikacij pa je njihova obdelava (npr. povečevanje, zmanjševanje velikosti, spreminjanje oblike, barv, itd.) iz dneva v dan bolj rutinska. Edina težava, ki se z uporabo slik v e-gradivih pojavlja, sta vprašanji, kdaj in kako sliko vključiti v e-gradivo?

Če sliko vključimo v e-gradivo samo zaradi dekorativnih razlogov, kar pomeni, da nima nobene povezave z učno vsebino, potem je bolje, da tovrstne slike ne uporabimo. Pomembna je torej tesna povezava med učno vsebino ter s sporočilom, ki ga nosi slika v sebi. Če učeči se te povezave takoj ne zazna, to lahko poslabša njegovo učno izkušnjo, ali pa celo povzroči motnjo v njegovem učnem procesu.

Drug pomemben element, ki ga moramo upoštevati pri uporabi slik v e-gradivih, je umestitev slik v kombinaciji z besedilom. Če namreč postavite sliko pod določenim odsekom besedila, potem mora učeči se vložiti več kognitivnih sposobnosti, da poveže sporočilo slike ter besedila z namenom razumevanja učne vsebine.

Zavedanje o pomembnosti pravilne umestitve slike v kombinaciji z besedilom je toliko bolj pomembno, ko imamo opravka z »drsnim besedilom« (ang. scrolling text). Tovrstno besedilo se pojavi takrat, ko je količina besedila preobsežna za velikost zaslonske slike (zaslonska slika je velikost ekrana računalnika). V tem primeru (slika 1), mora učeči se drsno besedilo premikati z vertikalnim drsnikom navzdol, da si lahko ogleda sliko ki je postavljena pod besedilom.

Slika 1

Slika 2

Glede na povedano, vam svetujem, da se pri vključevanju slik v vaše spletne učne vsebine izogibate uporabe slik, ki nimajo neposredne povezave z učno vsebino ter da sliko postavite tik ob besedilo, bodisi na levo, bodisi na desno stran besedila, kot je prikazano na sliki 2.