v Razno

Ko govorimo o e-tečaju, kot organizirani obliki izobraževanja preko interneta, potem e-tečaj na teoretični ravni sestavljajo tri komponente:

1. Informacija
V e-tečaju so informacije organizirane na način, ki učencu omogočajo, da na podlagi teh informacij gradi znanje (npr. poznavanje posameznih dejstev, postopkov, teorij,…)

2.Komunikacija
V kolikor v e-tečaju ne omogočimo komunikacije med učencem in tutorjem oziroma med samimi učenci, potem je e-tečaj zgolj »skladišče informacij«, v katerem se učenec počuti osamljenega, kar negativno vpliva na njegovo učno izkušnjo.

S pomočjo komunikacije (npr. forum ali medsebojna sporočila), lahko učence spodbujamo na njihovi učni poti, obenem pa lahko preverjamo razumevanje podanih informacij na višjih ravneh Bloomove taksonomije znanj (npr. postavimo vprašanje, na katerega učenci prosto odgovarjajo ali objavimo nalogo, na podlagi katere morajo pripraviti prispevek,v katerem predstavijo rešitev določenega problema).

3. Evalvacija
Namen vsakega e-tečaja je, da učenci dosežejo zastavljene učne cilje. Z evalvacijo zato merimo, ali so bili učni cilji dejansko doseženi. Najbolj običajen način evalvacije e-tečaja je izvedba končnega preverjanja znanja, ki se lahko izvede preko obsežnejšega spletnega testa, s pisnim preverjanjem znanja »v  živo«, s praktičnim preizkusom znanja ali v kombinaciji vseh naštetih načinov.

Kakšna je vsebinska struktura e-tečaja?

Če želimo definirati vsebinsko strukturo e-tečaja potem se takoj ujamemo v past različnih terminov, ki opisujejo posamezne vsebinske dele e-tečaja. Za lažjo predstavo o čem govorim, naj jih nekaj navedem:

  • modul (ang. module),
  • lekcija (lesson),
  • učni objekt (learning object),
  • poglavje (chapter),
  • učna vsebina (learning content),
  • učna tema (learning topic),
  • učne datoteke (learning files),
  • učni viri (learning resources)

Raznovrstnost terminov, ki opisujejo vsebinske dele e-tečaja, je posledica različnih pojmovanj s strani ponudnikov programskih rešitev za e-izobraževanje. Poenostavljeno rečeno, vsak ponudnik ima svoj nabor terminov.

Kljub temu podajam naslednjo vsebinsko strukturo e-tečaja:

E-tečaj ima najmanj en modul, ki predstavlja zaokroženo učno temo. Modul sestavljajo poglavja, poglavja pa vsebujejo učne vsebine (posneta predavanja, spletni testi, animacije, simulacije, pdf dokumenti) ali učne vire (spletne povezave) .

Poglavja so lahko organizirana v linearni obliki (zaporedoma si sledijo) ali v nelinearni obliki (npr. oblika miselnega vzorca).

Ob koncu želim poudariti, da je predstavljena vsebinska struktura e-tečaja sinteza različnih modelov struktur e-tečajev, ki se v tujini pojavljajo ter lastnih izkušenj z izdelavo e-tečajev.

 

Viri: