v Izkušnje z e-izobraževanjem

E-testiranje oziroma preverjanje znanja zaposlenih ali učencev na daljavo pride v poštev takrat, ko želimo hitro in učinkovito preveriti raven znanja naših udeležencev. Bodisi, da gre za neko končno preverjanje znanja, torej po izvedbi nekega izobraževalnega programa ali pred izvedbo, kot pripomoček za oblikovanje izobraževalnih programov ali pri tvorjenju homogenih skupin za izvedbo določenega izobraževanja. Da si bomo vsi skupaj lažje predstavljali za kaj gre, vam bom v tem prispevku predstavila izvedbo e-testiranja, ki so ga izvedli v podjetju Planet GV.

O organizaciji:

Glavna dejavnost podjetja Planet GV je poslovno in pravno izobraževanje. Letno organizirajo več kot 240 izobraževalnih dogodkov, na katerih je skupno prisotno več kot 6000 udeležencev. Izdajajo tudi poslovne in pravne priročnike ter dve reviji. Poleg tega pa so razvili tudi lastni center za ugotavljanje in razvoj kompetenc.

PROBLEM

Eden izmed vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Planet GV je tudi Kongres tajnic in poslovnih sekretarjev, na katerem razglasijo tajnico/poslovno asistentko leta. Eden izmed kriterijev za izbor je tudi uspešno opravljeno testiranje (preverjanje znanja).

V preteklosti je organizacija testiranje izvajala ravno tako elektronsko, vendar so morale kandidatke fizično priti na določeno lokacijo z računalniki v Ljubljano, ob točno določeni uri, ter rešiti določen test. To so kandidatke izpostavljale kot oviro. Prav tako je sama organizacija takega testiranja za Planet GV povzročala kar nekaj logističnih težav.

Testiranje izvajajo na področju splošne poslovne in računalniške pismenosti, strokovnega tajniškega dela, slovenskega jezika in izbranega tujega jezika.

REŠITEV

Ker so že nekaj časa razmišljali o posodobitvi testiranja v smeri e-testiranja, so se odločili, da bodo to poskušali izvesti s pomočjo orodja Edynco.

Testna vprašanja so bila predhodno že tako pripravljena, da so bila primerna tudi za elektronsko različico, zato so jih enostavno prenesli v samo platformo. Predhodno so pripravili pilotno izvedbo e-testiranja in na podlagi ugotovitev izvedli prilagoditve oz. odpravili morebitne tehnične težave. Kandidatke so prav tako predhodno povabili k poskusnemu e-testiranju z namenom, da se odstrani morebiten strah. Odzivi vseh kandidatk so bili pozitivni.

E-testiranje je obsegalo tako vprašanja zaprtega tipa, kot vprašanja odprtega tipa. Celoten proces e-testiranja, od evidentiranja kandidatk, komunikacije, zbiranja rezultatov reševanja, je potekalo znotraj orodja Edynco.

E-testiranje je bilo seveda tudi časovno omejeno, tako na ravni posamezne naloge, kot tudi na ravni dostopnosti e-testa kot celote.

REZULTATI

Planet GV ocenjuje spletno platformo Edynco kot:

  • Uporabniku prijazno spletno okolje.
  • Drugačno, estetsko privlačno.
  • Enostavno za uporabo.

Čas, ki so ga porabili, da so usvojili okolje Edynco je bil cca 3 ure, za pripravo celotnega e-testiranja pa so porabili cca 16 ur, kar je bistveno manj, kot če bi testiranje izvedli »v živo«.

Kakšen pa je bil odziv udeleženk na tak način testiranja?

  • 100% vseh, ki so anketo izpolnile se je strinjalo, da jim reševanje testov ni predstavljalo večjih tehničnih težav.
  • Navigacija po sistemu je bila jasna in razumljiva.
  • Kot prednost so izpostavili: domače okolje, preglednost in relativno malo klikanja, enostavnost.
  • E-testiranje jim je olajšalo sodelovanje v samem tekmovanju.

Ko smo Planet GV vprašali, ali jim je Edynco pomagal pri rešitvi njihovih problemov so odgovorili:

“Da, Edynco je bil točno tisto, kar sem iskala, in zelo vesela sem, da ste ga prilagodili našim željam in potrebam. Vesela sem bila, da mi ni bilo treba v celoti spremeniti obstoječe oblike testov, da je pravzaprav način testiranja ostal isti, samo da so testiranje izpeljale »iz domačih naslanjačev«, ne pa na nekem tujem, neznanem računalniku neko soboto, ko so morale od doma …” Petra Ilar, odgovorna za izvedbo izbora