v Izkušnje z e-izobraževanjem

»Blended learning« postaja v zadnjem času zelo vroča beseda. To pa zato, ker dejansko deluje. Vsi namreč vemo, da uporaba ene same učne metode ni enako dobra za vse učence. Že od nekdaj zato kombiniramo različne učne metode. Z razširjenostjo tehnologije pa je kombiniranje učnih metod dobilo nove dimenzije. In vse to z namenom, da našim učencem ponudimo učinkovito in celovito učno izkušnjo ter možnost, da se iz pasivnih spremenijo v aktivne učence. V tem prispevku bom prikazala, kako se je uvedbe »blended learning«-a lotil Damir Novak, coach za poslovni coaching.

O organizaciji:

Corporate coaching, Damir Novak s.p., je specializiran za poslovni coaching. Študij coachinga je končal na eni izmed najboljših akademij na svetu The Coaching Academy v Anglji. Poleg klasičnega coachinga izvaja tudi delavnice in individualne treninge v kombinaciji s coachingom, na področju menedžmenta ter mehkih veščin. Prav tako pa izvaja tudi tečaje angleščine, saj je po osnovni izobrazbi diplomiran anglist in izpraševalec Univerze Cambridge.

PROBLEM

Pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti se je g. Novak predvsem soočal s problemom nehomogenih skupin učencev glede na nivo predhodnega znanja ter, kako pomagati tistim, ki potrebujejo dodatno delo, ne da bi ob tem ovirali druge. Poleg tega si je želel posodobiti sam izobraževalni proces, v smislu ponuditi tečajnikom nekaj več, tudi izven učilnice. Skratka klasično izobraževanje v učilnici je želel kombinirati z določenimi elementi e-izobraževanja (t.i. blended learning).

REŠITEV

Za izvajanje »blended lerning«-a je potrebno imeti vzpostavljeno določeno  virtualno okolje, ki bo omogočalo tako pripravo učnih vsebin, neke vrste nahajališče teh vsebin, do katerih bodo imeli učenci enostaven dostop, upravljanje z učenci ter seveda tudi sistem za komunikacijo med samimi učenci ter s predavateljem. Odločil  se je, da bo za to uporabil orodje Edynco.

Večino učnih vsebin je imel že pripravljenih in jih je dejansko samo uvozil v samo platformo Edynco. Nekatere pa je sproti oblikoval glede na potrebe posameznih skupin. Znotraj platforme je oblikoval skupine tečajnikov ter jih preko unikatne spletne povezave povabil, da se mu pridružijo v virtualno okolje.

Izobraževalni proces je potekal v kombinaciji srečanj »v živo« ter aktivnosti, ki so se dogajale med enim in drugim srečanjem znotraj platforme Edynco. Poleg tega, da so tečajniki imeli dostop do vseh učnih vsebin, so znotraj platforme tudi komunicirali med seboj ter predavateljem (forum, zasebna sporočila, oglasna deska) ter opravljali individualne domače naloge, ki jim jih je dodeljeval predavatelj. Predavatelj pa je imel celoten pregled nad aktivnostjo posameznih učencev ter opravljanjem obveznosti.

Skratka, prednost takega virtualnega okolja je, da imajo tako učenci, kot predavatelj, vse kar je potrebno za izvajanje nekega izobraževanja na enem mestu, do katerega imajo vsi kadarkoli in od kjerkoli dostop (tudi iz mobilnih naprav). Okolje se lahko uporablja tako pred, med in po izvajanju učne ure »v živo«.

REZULTATI

Kako g. Novak ocenjuje uporabnost orodja Edynco?

G. Novak je izpostavil predvsem uporabnost komunikacijskega sistema, ki omogoča večjo povezanost z učenci, razširitev ter razgibanost. Uporabnost oglasne deske, ki omogoča večjo profesionalnost. Prav tako pa je bil najbolj navdušen nad enostavnostjo za uporabo ter možnostjo povezovanja vsebin.

Kakšen pa je bil odziv udeležencev na tak način izobraževanja?

  • Nobenemu od anketiranih uporabljanje platforme ni povzročalo tehničnih težav.
  • Navigacija po sistemu je bila jasna in razumljiva.
  • Kot prednost so izpostavili: enostavnost, preglednost, hiter dostop do učnih vsebin, vse na enem mestu, priročna komunikacija.
  • Vsi so bili enotnega mnenja, da je tak sistem kot podpora izobraževanju v učilnici zelo primeren.

Tako lahko zaključimo, da je bil cilj »Uvesti učinkovito okolje za blended learning«, dosežen. Kaj pa vi? Kakšne tehnike kombiniranja pa vi uporabljate?