v Izkušnje z e-izobraževanjem

Konec lanskega leta sem se udeležila pet tedenskega e-usposabljanja “Izobraževalne značilnosti odraslih” na Andragoškem centru Slovenije. Že predpona “e” nam pove, da je usposabljanje potekalo preko spleta. Prvo in zadnje srečanje je bilo v klasični učilnici, vsa ostala komunikacija pa je potekala v spletni učilnici Moodle, kjer smo imeli na voljo gradivo za usposabljanje, navodila za samostojno delo, forum za medsebojno komunikacijo in komunikacijo z mentorico. Na prvem srečanju smo se vsi sodelujoči spoznali in dobili navodila za delo v spletni učilnici. Vsak teden nam je mentorica pripravila kažipot za delo, ki je vseboval informacije o namenu in cilju posameznega tedna. Mentorica nam je tudi podajala navodila za delo in usmeritve za uporabo spletnega gradiva. Navodila so bila podana zelo natančno in razumljivo, kar je pripomoglo k dobremu razumevanju in ni bilo potrebnih veliko dodatnih pojasnil s strani mentorice.

Osnovno gradivo za usposabljanje z naslovom “Izobraževalne značilnosti odraslih” avtorice dr. Sabine Jelenc Krašovec, je bilo pripravljeno v odprtokodnem programu eXe za izdelavo e-gradiv. Spletno gradivo smo si morali naložiti na svoj računalnik, da smo lahko brez težav dostopali do vsebin, kar pomeni, da smo ga lahko uporabljali tudi, če nismo bili priklopljeni na internet. Omenjeno e-gradivo pa ni doseglo pričakovanega učinka, poglejmo zakaj.

Gradivo je izgledalo tako, kot da bi nekdo iz Worda prekopiral vsebino posameznih poglavij v format programa eXe in dodal kazalo vsebine – kar se je verjetno tudi dejansko zgodilo. Interaktivni element je bil ta, da si lahko kliknil na povezavo in si dobil dodatno razlago pojma (katera se potem nikakor ni hotela skriti) ali si odprl podstran s še več besedila. Brez animacij, brez zvoka, brez videa. Imelo pa je še nekaj slabosti, ki so meni osebno kar pošteno zagrenile in otežile učenje in sicer, besedila se ni dalo povečati, kopirati in natisniti. Torej smo bili po celodnevnem “ždenju” za računalnikom prisiljeni strmeti v monitor in brati zahtevno strokovno vsebino o tem, kakšne so izobraževalne značilnosti odraslih (ob tem sem dobila nekoliko ironičen občutek). Menim, da bi bilo bolje, če bi nam vsebino posredovali v pdf ali word dokumentu. Moram pa poudariti, da se je mentorica potrudila in nam proti koncu usposabljanja nekaj vsebine prekopirala v pdf in ga objavila v spletni učilnici.

Palec gor za trud.

Kaj sem se iz tega naučila? Da je potrebno dobro premisliti kakšne so prednosti za učečega, v kolikor učno vsebino prenesemo v kateri koli program za izdelavo e-gradiv in ga poimenujemo e-gradivo samo zato, ker je v elektronski obliki, ne izkoristimo pa prednosti, ki jih taka oblika ponuja – interaktivnost, multimedija ipd., ki bi učencu olajšale razumevanje vsebine.

Vsekakor spodbujam razvoj spletnih orodij, ki učitelju omogočajo enostavno izdelavo e-učnih vsebin brez potrebnih zahtevnih programerskih znanj, a ne za vsako ceno in za vsako vsebino.

To e-usposabljanje je bila odlična lekcija in koristna izkušnja zame, tako s strokovnega vidika, kot z vidika načrtovanja usposabljanja preko spleta.