v Razno

Zavzetost zaposlenih za delo je ključnega pomena za njihovo uspešnost. Večja kot je zavzetost, večja je uspešnost. Na delovno zavzetost sicer vpliva več faktorjev, od odnosa vodstva do zaposlenih, zaupanja v podjetje, ter seveda nagrajevanje.

Velikokrat pa se na vlaganje v izobraževanje zaposlenih pri tem spregleda. Najpogostejši izgovor, da se zaposlenim ne nudi stalnega izpopolnjevanja so stroški, ki pa v današnjem času možnosti za e-izobraževanje, ne bi smel več biti.

Kdaj je učinek izobraževanja zaposlenih največji?

Velikokrat se slišijo pomisleki o učinkovitosti izobraževanja. »Kaj jih bom pošiljal na seminarje, ker so samo zguba časa.«, pravijo delodajalci. Kaj pa sploh je učinkovito izobraževanje zaposlenih? Učinkovito izobraževanje je posredovanje izkušenj, dobrih poslovnih praks, primerov, nasvetov, rešitev s strani izkušenega strokovnjaka na način, ki zaposlenemu najbolj ustreza in takrat, ko zaposlenemu najbolj ustreza. Takrat bo učinek izobraževanja največji. Takrat, ko bo lahko zaposleni pridobil tista znanja, ki jih potrebuje in, ko jih potrebuje, da bo lahko uspešno opravil svoje delo. Tu pa se pojavi  problem, ker so potrebe zaposlenih, kdaj potrebujejo neko znanje in kako ga bodo pridobili zelo različne. To lahko povem tudi iz lastnih izkušenj.

Sama sem stalno izpostavljena novim izzivom in zato se moram tudi stalno izpopolnjevati, če želim obstati na trgu. Ker pa imam jaz pri tem dva ključna problema, pomanjkanje časa in slabe izkušnje s klasičnimi seminarji, pa tudi »webinar«-ji, kjer sem dobila vedno samo splošne informacije in ne tistih konkretnih, ki sem jih potrebovala za rešitev mojega problema na delovnem mestu, sem se začela posluževati raznih kratkih »online« vsebin (spletni priročniki, posamezne video vsebine,  »online course«-i, ..), ki so  zelo ozko usmerjene, torej mi ponujajo zelo konkretne rešitve in katere lahko hitro uporabim takrat, ko meni ustreza,  in ko jih dejansko potrebujem. Skratka začela sem se posluževati e-izobraževanja v najrazličnejših pojavnih oblikah.

Prav zaradi navedenega je postalo e-izobraževanje med zaposlenimi v svetu tako priljubljeno. E-izobraževanje se lahko približa potrebam zaposlenega veliko hitreje, kot s tradicionalnimi oblikami izobraževanja.

Kakšno e-izobraževanje naj bi v poslovnem svetu bilo učinkovito?

Seveda pa moramo biti realni in si priznati, da tudi vsako e-izobraževanje, ki se pojavi na trgu ni učinkovito. Vendar pa so v tem 20-letnem obdobju, odkar obstajajo različne pojavne oblike e-izobraževanja, razni strokovnjaki le prišli do določenih zaključkov, kakšno e-izobraževanje naj bi v poslovnem svetu bilo najbolj učinkovito: tako, ki omogoča posredovanje vsebin v zelo kratkih koščkih – micro learning, osredotočenih na bistvo, dostopno kadarkoli in od kjerkoli – mobile learning. Poleg tega dopušča udeležencu popolnoma proste roke, kdaj in kako se bo učil – personalized learning

Tako postane izobraževanje bolj zabavno in zavzetost za delo večja. Vidite torej, da je e-izobraževanje tesno povezano z večjo zavzetostjo zaposlenih za delo in posledično omogoča tudi večjo učinkovitost. Samo omogočiti moramo zaposlenim, da se takega načina izobraževanja lahko poslužujejo ter jih pri tem spodbujati.

Kje v svetu lahko najdete portale, kjer se lahko prosto (e) izobražujete:

www.udemy.com

www.coursera.com

www.coursoms.com

www.udacity.com

www.lynda.com  in še bi lahko naštevali.

K tem portalom bi ob koncu dodala še novost na slovenskem trgu – portal Neda, kjer skupaj z različnimi partnerji soustvarjamo izobraževalne vsebine za podjetnike in njihove zaposlene.