Trendi na področju e-izobraževanja za leto 2013

V prispevku za 50. številko HRM revije z naslovom »Hitro e-izobraževanje kot odziv na spremenjene učne navade in potrebe zaposlenih«, sem podala naša razmišljanja in ugotovitve glede  možnosti in interesa delodajalcev za razvijanje drugačnih oblik izobraževanja, ki bodo sledila novim trendom izobraževanja in učenja.

Hitre globalne spremembe od ljudi namreč zahtevajo tudi hitro prilagajanje, če le-ti želijo slediti tem spremembam. Hitro prilagajanje pa je povezano s stalnim učenjem. Vedno  pomembnejše postaja neformalno učenje. Tudi učne navade ter potrebe ljudi po znanjih so se temu primerno spremenile. Ljudje iščejo tista znanja, ki jih v danem trenutku potrebujejo za rešitev nekega problema. Ne učijo se več »na zalogo«, ker za to enostavno nimajo več časa. Informacijska tehnologija jim omogoča, da sami izbirajo, kaj se bodo učili in kdaj se bodo učili. Zaradi velike količine že izdelanih in prosto dostopnih učnih vsebin, izobraževalci spreminjajo svojo vlogo iz oblikovalcev učnih vsebin v kuratorje učnih vsebin, ki jih s pomočjo e-učnih tehnologij, čim hitreje in enostavneje posredujejo učencem.

Nadaljuj z branjem

Ste kompetenten izobraževalec tudi v spletnem učnem okolju?

Vedno več podjetij in izobraževalnih organizacij se zaveda prednosti e-izobraževanja (hitro posodabljanje vsebin, dostopnost, večkratni pregled vsebin, prihranek časa in denarja za pot, …). Zato jih vedno več razmišlja, kako izkoristiti te prednosti in omogočiti učencem oz. zaposlenim hitro pridobivanje novih znanj. Novim potrebam in možnostim, ki jih ponuja internet, se morajo zato prilagoditi tudi izobraževalci – učitelji, interni trenerji v podjetjih, predavatelji, zunanji izvajalci izobraževanj.

Nadaljuj z branjem

Bili smo na sejmu Online Educa Berlin 2012

Od 28. do 30. novembra je v Berlinu potekala že 18. mednarodna konferenca o izobraževalnih tehnologijah za izobraževanje in usposabljanje Online Educa Berlin. Slednja velja za največjo konferenco s področja e-izobraževanja v svetovnem merilu. V okviru konference poteka tudi sejem, na katerem se predstavljajo različni ponudniki izobraževalnih tehnologij iz celega sveta.

Po navedbah organizatorjev je sejem obiskalo preko 2000 obiskovalcev, ki so imeli priložnost spoznati rešitve za e-izobraževanje med 78 razstavljalci.
Med slednjimi smo bili tudi mi, saj smo želeli predstaviti naš koncept organiziranja učnih vsebin v obliki interaktivnih učnih zemljevidov oziroma miselnih vzorcev s pomočjo platforme Edynco (delovno ime SlideBlender).

Nadaljuj z branjem

Različne vloge e-tutorja v e-izobraževanju

Ključnega pomena za uspešno e-izobraževanje, je kljub raznim možnostim, ki jih ponuja sodobna tehnologija, še vedno človeški faktor. Tudi v spletnem učnem okolju potrebujemo nekoga, ki na primeren način pripravi učno vsebino, načrtuje učno pot, nas vodi skozi proces učenja, nas spodbuja, usmerja, daje navodila, predlaga učne aktivnosti, pomaga, svetuje in če je potrebno tudi ocenjuje. Je nekakšen posrednik, vmesnik med organizacijo in udeležencem izobraževanja. Je skrbnik in vodnik, ki udeleženca vodi do cilja. Poimenovali ga bomo tutor v spletnem učnem okolju oziroma e-tutor.

Nadaljuj z branjem

Implementacija e-učnih tehnologij v izobraževalni proces znotraj delovnega okolja v evropskih podjetjih 2011

Towards Maturity Benchmark center je v sodelovanju z Online Educa Berlin v letu 2011 izvedla obsežno raziskavo o uporabnosti e-učnih tehnologij v izobraževalnem procesu znotraj delovnega okolja evropskih organizacij, katere želijo na ta način izboljšati svojo fleksibilnost. Raziskava je bila podrobneje predstavljena na Online Educa Berlin, največji svetovni konferenci o e-izobraževanju, ki je potekala od 30.11.2011 do 2.12.2011.

Namen raziskave je izboljšati razumevanje vseh organizacij o možnostih implementacije ali izboljšanju vpliva uporabe e-učnih tehnologij v izobraževalnem procesu znotraj delovnega okolja na samo uspešnost organizacije.

V raziskavi je sodelovalo 182 organizacij, od tega 87% iz Evrope. V raziskavo so bile vključene organizacije iz vseh sektorjev ter vseh velikosti.

Nadaljuj z branjem