E-izobraževanje spodbuja zavzetost zaposlenih za delo

Zavzetost zaposlenih za delo je ključnega pomena za njihovo uspešnost. Večja kot je zavzetost, večja je uspešnost. Na delovno zavzetost sicer vpliva več faktorjev, od odnosa vodstva do zaposlenih, zaupanja v podjetje, ter seveda nagrajevanje.

Velikokrat pa se na vlaganje v izobraževanje zaposlenih pri tem spregleda. Najpogostejši izgovor, da se zaposlenim ne nudi stalnega izpopolnjevanja so stroški, ki pa v današnjem času možnosti za e-izobraževanje, ne bi smel več biti.

Nadaljuj z branjem

Kako deluje spomin?

Učimo se, ko smo sposobni ustvariti nove spomine, jih shraniti in priklicati takrat, ko jih potrebujemo. Če želimo pomagati našim učencem pri učinkovitem učenju, potem je dobro, da vemo nekaj tudi o tem, kako deluje naš spomin. Človeški spomin je namreč center kognitivne učne teorije.

V spodnjem Učnem zemljevidu je na kratko povzeto, kaj je spomin in kako deluje. Vedenje o delovanju našega spomina nam bo pomagalo pri razumevanju osnovnih tehnik oblikovanja spletnih učnih vsebin, na podlagi dognanj kognitivne učne teorije.

Nadaljuj z branjem

Kaj je e-tutorstvo?

Glede na to, da poznamo več različnih pojavnih oblik e-izobraževanja, sama še vedno najbolj verjamem, da učinkovit e-izobraževalni program temelji na podpori e-tutorja oziroma e-mentorja, skratka osebe, ki vodi e-izobraževalni program.

Prav zaradi tega sem pripravila  in uredila različne vsebine v Učni zemljevid, ki vam bodo lahko koristile pri pripravi in izvajanju vašega naslednjega e-izobraževanja, v kolikor boste v njem nastopali v vlogi e-tutorja.

Nadaljuj z branjem

5 glavnih karakteristik Učnega zemljevida

Članek je prevod angleške verzije, katera je bila objavljena na spletnem portalu elearningindustry.com.

Učni zemljevid ni orodje za samoorganizacijo ali kolaborativno orodje. Kaj torej je Učni zemljevid in zakaj naj bi ga uporabljali? V nadaljevanju vam bo predstavljenih 5 glavnih karakteristik Učnega zemljevida.

Kot nam je vsem znano, poslovne, socialne in tehnološke spremembe vodijo tudi v spremembe v izobraževanju, še posebej na področju izobraževanja/usposabljanja zaposlenih. Naj še enkrat uporabim meni zelo ljubo izjavo Marca J. Rosenberga, ki mi je tudi stalno vodilo pri mojem delu:  “We must know more, but what we know has a shorter shelf life than ever”.

Nadaljuj z branjem

Edynco – spletno orodje za učitelje in učence

Z velikim zadovoljstvom sporočamo, da je od včeraj na voljo spletno orodje za izdelavo interaktivnih učnih zemljevidov – Edynco, ki prinaša drugačne rešitve na področje izobraževalnih tehnologij tako v Sloveniji kot tudi izven nje.

Morda se še spomnite našega prispevka o beta verziji te platforme, ki se je v fazi testiranja imenovala “SlideBlender”? No, minilo je skoraj leto dni, odkar smo o tem pisali. V tem času smo avtorji prispevkov na tem blogu intenzivno sodelovali pri testiranjih, nadgradnjah ter nenazadnje tudi pri uradni objavi. Rezultat vsega tega je povsem nova, spletna izobraževalna platforma Edynco, ki vam, kot izobraževalcem ponuja tri prednosti:

Nadaljuj z branjem