Kako se pravilno lotiti uvedbe e-izobraževanja znotraj delovnega okolja?

Ko se v podjetju odločamo za izobraževanje naših zaposlenih običajno izbiramo predvsem med obstoječimi ponudniki določenih izobraževanj ali usposabljanj (v živo ali e-izobraževanj), ki pogostokrat ponujajo širok spekter znanj, premalokrat pa se osredotočajo na točno določene potrebe posameznika oziroma podjetja. To je seveda povsem logično, saj so ti programi narejeni tako, da zadovoljijo čim širši krog uporabnikov.  Taki programi rezultirajo v bogati vsebini, vendar žal v nizki učinkovitosti. Bolj obsežna kot je vsebina, večja verjetnost je, da se bodo ključne informacije, potrebne za posameznika izgubile.

Nadaljuj z branjem

Kako pritegniti in obdržati učečega se znotraj e-izobraževalnega programa?

Glavni in najpomembnejši kriterij za uspešen e-izobraževalni program je, da učečega se pritegnemo in ga tudi zadržimo znotraj e-izobraževalnega programa do konca. Kako pa to storimo? Razvoj multimedije[1] na področju e-izobraževanja se je zgodil prav zato, da bi učečim se zagotovili čim bolj učinkovito učno okolje. Kakšna pa je formula za učinkovito kombinacijo multimedije? Na tem področju je bilo opravljenih več raziskav, ki temeljijo na teorijah poučevanja kot so kognitivna teorija in konstruktivizem. Dokazano je, da dosežemo največji učinek, če so metode poučevanja usklajene s posameznikovim učnim stilom učenja.

Nadaljuj z branjem

Prvi korak pri oblikovanju e-izobraževalnega programa – spoznati ciljno publiko

Ko se odločite, da boste samostojno izvedli določen e-izobraževalni program, so prva vprašanja, na katera morate odgovoriti, vprašanja o ciljni publiki. Naj navedem nekatera izmed njih:

  • Kako na splošno poznate ciljno publiko (so to vaši učenci, študenti, sodelavci; kako pogosti so vaši medsebojni stiki;)?
  • Kolikšna je njihova povprečna starost?
  • Ali že imajo izkušnje z e-učenjem? (Če da, ali so te izkušnje pozitivne ali negativne narave?)
  • Kako bi v povprečju ocenili informacijsko pismenost vaše ciljne publike?
  • Kaj je njihov glavni motiv za vključitev v e-izobraževalni program?

Nadaljuj z branjem