Spletna učna skupnost kot odgovor na (pre)velike e-učilnice

V podjetju Inter-es so v mesecu septembru začeli izvajati pilotni projekt izobraževalnega programa s področja izvršbe. Posebnost tega programa je bila ta, da so z njim želeli preveriti različne hipoteze, ki so jih oblikovali na podlagi pridobljenih izkušenj z e-izobraževanjem v zadnjih desetih letih. Ena izmed njih je bila, da izvajanje e-izobraževanja ne  zahteva nujno vzpostavitev običajnih e-učilnic ali LMS sistemov (learning management system), ampak je dovolj vzpostavitev spletne učne skupnosti, kjer je središče učna vsebina.

Nadaljuj z branjem

E–usposabljanje na Andragoškem centru Slovenije

Konec lanskega leta sem se udeležila pet tedenskega e-usposabljanja “Izobraževalne značilnosti odraslih” na Andragoškem centru Slovenije. Že predpona “e” nam pove, da je usposabljanje potekalo preko spleta. Prvo in zadnje srečanje je bilo v klasični učilnici, vsa ostala komunikacija pa je potekala v spletni učilnici Moodle, kjer smo imeli na voljo gradivo za usposabljanje, navodila za samostojno delo, forum za medsebojno komunikacijo in komunikacijo z mentorico. Na prvem srečanju smo se vsi sodelujoči spoznali in dobili navodila za delo v spletni učilnici. Vsak teden nam je mentorica pripravila kažipot za delo, ki je vseboval informacije o namenu in cilju posameznega tedna. Mentorica nam je tudi podajala navodila za delo in usmeritve za uporabo spletnega gradiva. Navodila so bila podana zelo natančno in razumljivo, kar je pripomoglo k dobremu razumevanju in ni bilo potrebnih veliko dodatnih pojasnil s strani mentorice.

Nadaljuj z branjem