Preobrazba e-izobraževanja v podjetju Philips Lighting

Prikaz razmerja med formalnim in neformalnim usposabljanjem zaposlenih tekom časa

Nedavno sem se udeležil webinarja na temo “Using Performance Support Solutions to Close the Knowledge Gaps”, ki ga je organiziralo podjetje G-Cube. Pritegnil me je napovednik, v katerem so obljubili, da bodo predstavili inovativne metode uporabe izobraževalnih tehnologij v podjetju Philips Lighting iz Amsterdama. Priznati moram, da sem bil po koncu webinarja navdušen nad marsikatero metodo oziroma načinom uporabe e-izobraževanja in to želim danes deliti z vami.

Nadaljuj z branjem

Izkušnja z izvedbo »blended learning«-a s pomočjo orodja Edynco

»Blended learning« postaja v zadnjem času zelo vroča beseda. To pa zato, ker dejansko deluje. Vsi namreč vemo, da uporaba ene same učne metode ni enako dobra za vse učence. Že od nekdaj zato kombiniramo različne učne metode. Z razširjenostjo tehnologije pa je kombiniranje učnih metod dobilo nove dimenzije. In vse to z namenom, da našim učencem ponudimo učinkovito in celovito učno izkušnjo ter možnost, da se iz pasivnih spremenijo v aktivne učence. V tem prispevku bom prikazala, kako se je uvedbe »blended learning«-a lotil Damir Novak, coach za poslovni coaching.

Nadaljuj z branjem

Uporaba učnih zemljevidov in mikro predavanj (primer iz prakse)

Letošnjega marca sem bil gostujoči predavatelj pri predmetu »E-izobraževanje« na Dobi – Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Pri tem predmetu sem želel študentom predstaviti temeljne značilnosti spletnih učnih okolij (LMS) in orodij ter model priprave spletnih učnih vsebin za t.i. mikro učenje (več o tem modelu v prihodnjih prispevkih).

Ker je predmet, kot tudi celoten študijski program potekal kot študij na daljavo, sem izvedbo predavanja oblikoval temu primerno. Posebnost tovrstne oblike študija je, da običajno ni srečanj v živo v učilnici in celotna komunikacija med predavateljem / mentorjem  in študenti poteka preko spleta bodisi sinhrono (klepetalnica, webinar, videokonferenca), bodisi asinhrono (forumi, e-pošta). Poleg tega običajno študenti dobijo vnaprej pripravljena oziroma zbrana različna učna gradiva ali vire, ki jih morajo nato v določenem času obdelati in na podlagi njih pripraviti različne naloge kot skupina ali kot posameznik.

Nadaljuj z branjem

Izkušnja z izvedbo e-testiranja s pomočjo orodja Edynco

E-testiranje oziroma preverjanje znanja zaposlenih ali učencev na daljavo pride v poštev takrat, ko želimo hitro in učinkovito preveriti raven znanja naših udeležencev. Bodisi, da gre za neko končno preverjanje znanja, torej po izvedbi nekega izobraževalnega programa ali pred izvedbo, kot pripomoček za oblikovanje izobraževalnih programov ali pri tvorjenju homogenih skupin za izvedbo določenega izobraževanja. Da si bomo vsi skupaj lažje predstavljali za kaj gre, vam bom v tem prispevku predstavila izvedbo e-testiranja, ki so ga izvedli v podjetju Planet GV.

Nadaljuj z branjem

Organiziranje spletnih učnih vsebin v miselni vzorec

V prispevku Spletna učna skupnost kot odgovor na (pre)velike e-učilnice sem obravnaval vprašanje, ali je za izvedbo e-izobraževanja nujno potrebna vzpostavitev LMS okolja oziroma običajne e-učilnice? Na podlagi evalvacije pilotnega projekta izobraževalnega programa s področja izvršbe, kjer smo s sodelavci v podjetju Inter-es namesto uporabe LMS okolja, uporabili t.i. spletno učno skupnost, ste lahko ugotovili, da so spletne učne skupnosti  dobrodošla oblika za izvajanje e-izobraževanja.

Nadaljuj z branjem

Različne vloge e-tutorja v e-izobraževanju

Ključnega pomena za uspešno e-izobraževanje, je kljub raznim možnostim, ki jih ponuja sodobna tehnologija, še vedno človeški faktor. Tudi v spletnem učnem okolju potrebujemo nekoga, ki na primeren način pripravi učno vsebino, načrtuje učno pot, nas vodi skozi proces učenja, nas spodbuja, usmerja, daje navodila, predlaga učne aktivnosti, pomaga, svetuje in če je potrebno tudi ocenjuje. Je nekakšen posrednik, vmesnik med organizacijo in udeležencem izobraževanja. Je skrbnik in vodnik, ki udeleženca vodi do cilja. Poimenovali ga bomo tutor v spletnem učnem okolju oziroma e-tutor.

Nadaljuj z branjem