Kakšni morajo biti e-tečaji?

Večkrat zasledim, da so e-tečaji premalo učinkoviti, da so dolgočasni, da je v njih preveč besedila, premalo multimedijskih elementov, ali da so premalo interaktivni. Skratka, da e-tečaj, kjer je učna tema podana na način informacija-akcija oziroma podajanje informacij-preverjanje razumevanja informacij, učencu ne ustvarja takšne učne izkušnje, ki bi omogočala grajenje znanja, temveč spodbuja samo kratkoročno pomnjenje pridobljenih informacij. Na koncu s takim e-tečajem nismo dosegli nič.

Če krivdo za takšen e-tečaj prevalimo samo na avtorja e-tečaja, potem mislim, da ga s tem neupravičeno obsojamo. Zakaj?

Nadaljuj z branjem

Pre(nov)ljen model poučevanja

Pred skoraj letom dni sem pisal o ideji obrnjene učilnice oziroma »flipping the classroom« modelu, ki se je pričel uveljavljati v ZDA. Ta model sem v preteklem obdobju z zanimanjem opazoval, predvsem v smislu vprašanja, ali je to zopet eden izmed novih marketinških prijemov ameriške izobraževalne industrije, ali pa nemara gre res za pre(nov)ljen model poučevanja, ki bo v prihodnosti postal nekaj povsem običajnega? Danes lahko z veliko gotovostjo trdim, da gre pri vsem skupaj za slednje.

Nadaljuj z branjem

Pogled nazaj

Ko se odpravim v gore, je poleg prispetja na cilj, eden najlepših trenutkov, ko so na poti navzgor ozreš na že prehojeno pot. Ta pogled mi ponuja zavedanje, da na poti napredujem, da četudi še nisem na cilju, je bil vsak korak enako pomemben, čeprav se tega nisem niti zavedal.

V prispevku Donalda Clarka More pedagogic change in 10 years than last 1000 years – all driven by 10 technology innovations je avtor postavil tezo, da se v zadnjih 100 letih način poučevanja ni bistveno spremenil. Se pa v zadnjih 10 letih dogajajo spremembe tudi na tem področju, ki pa nimajo svojega izvora v šolah, univerzah ali pedagoških strokovnjakih. Po mnenju Donalda je glavni razlog za pedagoške spremembe nekaj, kar je spremenilo način učenja učečih se in to je internet.

Nadaljuj z branjem

Na poti k učinkovitemu izobraževanju

“Vse se fragmentira, niše so temelj vsega.”, je nedavno v intervjuju izjavil direktor ene izmed komercialnih televizijskih postaj v Sloveniji. To misel sem si izposodil za izhodišče razmišljanja o tem, kako in zakaj se izobraževanje oziroma izobraževalni proces spreminja – fragmentira.

Mislim, da smo vsi enotnega mnenja, da je največji “krivec” za spreminjanje izobraževalnih procesov (ne glede na področja izobraževanja) poenostavljeno povedano – internet. Internet nam omogoča hiter prenos informacij, ki so začetek vsakega izobraževanja. Informacije nato npr. učenec, dijak, študent, udeleženec seminarja ali  zaposleni združuje v svojem učnem procesu v znanja.

Nadaljuj z branjem

Področni strokovnjak kot skrbnik e-učne vsebine

Pisanje bloga ni enostavno opravilo, ker nikoli ne veš, ali si svojim bralcem ponudil kaj novega, jim morda določeno vprašanje/ problem prikazal v drugačni luči ali jim nisi nemara na koncu samo vzel njihovega čas za “prazne besede”.

Zato mi je v iskanju odgovora na mojo dilemo, prišel pod “tipke” zanimiv prispevek na blogu “Build a better blog” – Is curation the future of blogging? V slednjem se avtor sprašuje, ali je smiselno vlagati trud v redno objavo blog prispevkov, ki naj bi bili po vsebini vedno nekaj novega, čeprav je internet (pre)poln relevantnih informacij iz istega vsebinskega področja in ali ni bolje svoj novi blog prispevek oblikovati na povezovanju / urejanju že objavljenih virov informacij? Vprašanje je gotovo na mestu, vendar se v tem prispevku ne bom posvečal iskanju argumentov, zakaj kljub vsemu pisati blog, temveč bi želel z vami deliti razmišljanje, ki se mi je utrnilo ob branju omenjenega prispevka.

Nadaljuj z branjem

Preobrazba učilnice

Nedavno sem si z zanimanjem ogledal posnetek predavanja z naslovom Salman Khan: Let’s use video to reinvent education . Morda vam že sam naslov predavanja vzbudi zanimanje, poleg tega pa naj samo omenim, da se posnetek zaključi z mislijo Billa Gatesa (ustanovitelj Microsofta) – “to je prihodnost izobraževanja” (toliko z moje strani za dodaten motiv k ogledu posnetka).

Ker že nekaj let spremljam novice s področja e-izobraževanja, ki prihajajo predvsem iz tujine, sem se na udarne, ali če hočete senzacionalistične naslove že kar navadil. Sprva sem jih jemal, kot “suho zlato”, sedaj pa jih na podlagi lastnih izkušenj ter dejanskega stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji, jemljem “cum grano salis” – z določeno mero previdnosti. Kljub temu pa je ta mera previdnosti sočasno z ogledom predavanja vztrajno padala. Zakaj? Govora je bilo o ideji “preobrazba učilnice” (ang. flipping the classroom).

Nadaljuj z branjem