Tadej Stanič

Od leta 2002 deluje na področju e-izobraževanja in izobraževalnih tehnologij. Bil je vodja razvoja spletne učilnice "inter-šola" in spletnega portala "MET - moj e-tečaj". Bil je urednik različnih e-gradiv za srednje in višje strokovne šole. Je soustanovitelj spletnega orodja za učitelje Edynco ter portala Neda - centra e-izobraževanj za podjetnike.

Kakšni morajo biti e-tečaji?

Večkrat zasledim, da so e-tečaji premalo učinkoviti, da so dolgočasni, da je v njih preveč besedila, premalo multimedijskih elementov, ali da so premalo interaktivni. Skratka, da e-tečaj, kjer je učna tema podana na način informacija-akcija oziroma podajanje informacij-preverjanje razumevanja informacij, učencu ne ustvarja takšne učne izkušnje, ki bi omogočala grajenje znanja, temveč spodbuja samo kratkoročno pomnjenje pridobljenih informacij. Na koncu s takim e-tečajem nismo dosegli nič.

Če krivdo za takšen e-tečaj prevalimo samo na avtorja e-tečaja, potem mislim, da ga s tem neupravičeno obsojamo. Zakaj?

Nadaljuj z branjem

Pre(nov)ljen model poučevanja

Pred skoraj letom dni sem pisal o ideji obrnjene učilnice oziroma »flipping the classroom« modelu, ki se je pričel uveljavljati v ZDA. Ta model sem v preteklem obdobju z zanimanjem opazoval, predvsem v smislu vprašanja, ali je to zopet eden izmed novih marketinških prijemov ameriške izobraževalne industrije, ali pa nemara gre res za pre(nov)ljen model poučevanja, ki bo v prihodnosti postal nekaj povsem običajnega? Danes lahko z veliko gotovostjo trdim, da gre pri vsem skupaj za slednje.

Nadaljuj z branjem

Kako uporabiti sliko kot učni element

Nedavno sem si imel priložnost ogledati e-gradivo oziroma spletno učno vsebino, ki je vsebovalo relativno veliko grafičnih elementov (fotografije, ilustracije, razne skice, itd.). Najbolj mi je ostala v spominu prav posebna sličica, ki je bila ves čas prisotna v zgornjem desnem kotu. Bila je neke vrste maskota e-gradiva. Spraševal sem se, zakaj ji je avtor e-gradiva namenil toliko pozornosti v smislu prostora, ki ga je zasedla na zaslonu? Pravzaprav me je to vprašanje spodbudilo k pisanju tega prispevka.

Nadaljuj z branjem

Pogled nazaj

Ko se odpravim v gore, je poleg prispetja na cilj, eden najlepših trenutkov, ko so na poti navzgor ozreš na že prehojeno pot. Ta pogled mi ponuja zavedanje, da na poti napredujem, da četudi še nisem na cilju, je bil vsak korak enako pomemben, čeprav se tega nisem niti zavedal.

V prispevku Donalda Clarka More pedagogic change in 10 years than last 1000 years – all driven by 10 technology innovations je avtor postavil tezo, da se v zadnjih 100 letih način poučevanja ni bistveno spremenil. Se pa v zadnjih 10 letih dogajajo spremembe tudi na tem področju, ki pa nimajo svojega izvora v šolah, univerzah ali pedagoških strokovnjakih. Po mnenju Donalda je glavni razlog za pedagoške spremembe nekaj, kar je spremenilo način učenja učečih se in to je internet.

Nadaljuj z branjem

Organiziranje spletnih učnih vsebin v miselni vzorec

V prispevku Spletna učna skupnost kot odgovor na (pre)velike e-učilnice sem obravnaval vprašanje, ali je za izvedbo e-izobraževanja nujno potrebna vzpostavitev LMS okolja oziroma običajne e-učilnice? Na podlagi evalvacije pilotnega projekta izobraževalnega programa s področja izvršbe, kjer smo s sodelavci v podjetju Inter-es namesto uporabe LMS okolja, uporabili t.i. spletno učno skupnost, ste lahko ugotovili, da so spletne učne skupnosti  dobrodošla oblika za izvajanje e-izobraževanja.

Nadaljuj z branjem

Spletna učna skupnost kot odgovor na (pre)velike e-učilnice

V podjetju Inter-es so v mesecu septembru začeli izvajati pilotni projekt izobraževalnega programa s področja izvršbe. Posebnost tega programa je bila ta, da so z njim želeli preveriti različne hipoteze, ki so jih oblikovali na podlagi pridobljenih izkušenj z e-izobraževanjem v zadnjih desetih letih. Ena izmed njih je bila, da izvajanje e-izobraževanja ne  zahteva nujno vzpostavitev običajnih e-učilnic ali LMS sistemov (learning management system), ampak je dovolj vzpostavitev spletne učne skupnosti, kjer je središče učna vsebina.

Nadaljuj z branjem