Jana Jan

Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Od leta 2002 sodeluje pri razvoju e-izobraževalnih storitev v podjetju Inter-es, kjer je sprva sodelovala na področju razvoja spletne učilnice za potrebe delovanja Višje strokovne šole, nato pa kot soavtorica pri izdelavi različnih e-gradiv. Aktivno je sodelovala tudi pri razvoju kombiniranega izobraževanja na področju Višje šole. Je soustanoviteljica spletnega orodja za učitelje Edynco ter portala Neda - centra e-izobraževanj za podjetnike.

E-izobraževanje spodbuja zavzetost zaposlenih za delo

Zavzetost zaposlenih za delo je ključnega pomena za njihovo uspešnost. Večja kot je zavzetost, večja je uspešnost. Na delovno zavzetost sicer vpliva več faktorjev, od odnosa vodstva do zaposlenih, zaupanja v podjetje, ter seveda nagrajevanje.

Velikokrat pa se na vlaganje v izobraževanje zaposlenih pri tem spregleda. Najpogostejši izgovor, da se zaposlenim ne nudi stalnega izpopolnjevanja so stroški, ki pa v današnjem času možnosti za e-izobraževanje, ne bi smel več biti.

Nadaljuj z branjem

Ali je mikro učenje oblika izobraževanja zaposlenih v prihodnosti?

Po “kratkem” premoru se zopet oglašamo. Nismo počivali, ampak smo bili polno zasedeni z razvojem in promocijo našega spletnega orodja Edynco. Tisti, ki ga še ne poznate, gre za spletno orodje, ki je namenjeno učiteljem za pripravo interaktivnih in dinamičnih učnih tem v obliki Učnih zemljevidov. Poleg raznih manjših funkcionalnosti, ki smo jih dodali na podlagi povpraševanja naših uporabnikov, smo še posebej ponosni na funkcionalnost, ki omogoča kolaborativno učenje. Skupina dveh ali več učencev lahko v okviru spletnega okolja sinhrono ali asinhrono ustvari skupen Učni zemljevid z namenom doseganja določenega učnega cilja. Ampak o tem morda več v kakšnem drugem prispevku.

V tem prispevku bi rada predstavila pojem Mikro učenja (ang. micro learning), ki se v zadnjem času vedno bolj pogosto pojavlja na področju e-izobraževanja.

Nadaljuj z branjem

Kako barve pripomorejo k izboljšanju pomnjenja?

V prispevku Kako deluje spomin smo videli, da je spomin center kognitivne učne teorije. Strokovnjaki na področju kognitivne psihologije so odkrili različne metode oblikovanja učnih vsebin, ki pripomorejo k izboljšanju pomnjenja. Priklic informacij je odvisen od različnih spremenljivk in ena od njih je tudi barva. Barva je najmočnejši dražljaj za naše možgane. Odpre namreč ostala področja v možganih in omogoča boljše in lažje učenje ter pomnjenje.

Nadaljuj z branjem

Izkušnja z izvedbo »blended learning«-a s pomočjo orodja Edynco

»Blended learning« postaja v zadnjem času zelo vroča beseda. To pa zato, ker dejansko deluje. Vsi namreč vemo, da uporaba ene same učne metode ni enako dobra za vse učence. Že od nekdaj zato kombiniramo različne učne metode. Z razširjenostjo tehnologije pa je kombiniranje učnih metod dobilo nove dimenzije. In vse to z namenom, da našim učencem ponudimo učinkovito in celovito učno izkušnjo ter možnost, da se iz pasivnih spremenijo v aktivne učence. V tem prispevku bom prikazala, kako se je uvedbe »blended learning«-a lotil Damir Novak, coach za poslovni coaching.

Nadaljuj z branjem

Izkušnja z izvedbo e-testiranja s pomočjo orodja Edynco

E-testiranje oziroma preverjanje znanja zaposlenih ali učencev na daljavo pride v poštev takrat, ko želimo hitro in učinkovito preveriti raven znanja naših udeležencev. Bodisi, da gre za neko končno preverjanje znanja, torej po izvedbi nekega izobraževalnega programa ali pred izvedbo, kot pripomoček za oblikovanje izobraževalnih programov ali pri tvorjenju homogenih skupin za izvedbo določenega izobraževanja. Da si bomo vsi skupaj lažje predstavljali za kaj gre, vam bom v tem prispevku predstavila izvedbo e-testiranja, ki so ga izvedli v podjetju Planet GV.

Nadaljuj z branjem

Kako deluje spomin?

Učimo se, ko smo sposobni ustvariti nove spomine, jih shraniti in priklicati takrat, ko jih potrebujemo. Če želimo pomagati našim učencem pri učinkovitem učenju, potem je dobro, da vemo nekaj tudi o tem, kako deluje naš spomin. Človeški spomin je namreč center kognitivne učne teorije.

V spodnjem Učnem zemljevidu je na kratko povzeto, kaj je spomin in kako deluje. Vedenje o delovanju našega spomina nam bo pomagalo pri razumevanju osnovnih tehnik oblikovanja spletnih učnih vsebin, na podlagi dognanj kognitivne učne teorije.

Nadaljuj z branjem