v Mikro učenje

Po “kratkem” premoru se zopet oglašamo. Nismo počivali, ampak smo bili polno zasedeni z razvojem in promocijo našega spletnega orodja Edynco. Tisti, ki ga še ne poznate, gre za spletno orodje, ki je namenjeno učiteljem za pripravo interaktivnih in dinamičnih učnih tem v obliki Učnih zemljevidov. Poleg raznih manjših funkcionalnosti, ki smo jih dodali na podlagi povpraševanja naših uporabnikov, smo še posebej ponosni na funkcionalnost, ki omogoča kolaborativno učenje. Skupina dveh ali več učencev lahko v okviru spletnega okolja sinhrono ali asinhrono ustvari skupen Učni zemljevid z namenom doseganja določenega učnega cilja. Ampak o tem morda več v kakšnem drugem prispevku.

V tem prispevku bi rada predstavila pojem Mikro učenja (ang. micro learning), ki se v zadnjem času vedno bolj pogosto pojavlja na področju e-izobraževanja.

Mikro učenje se je pojavilo predvsem kot odgovor na spremenjene učne navade zaposlenih, ki se kažejo v dveh oblikah:

  1. Ko se zaposleni sooči s težavo pri delu, ki mu preprečuje njegovo nadaljevanje, želi čim hitreje najti rešitev – primarno preko digitalnih virov. Zaposleni torej ne pričakuje več pomoči / intervencije s strani oddelka za izobraževanje v smislu organiziranih oblik izobraževanj.
  2. Zaradi mobilnih naprav in mobilnega interneta, se ponovno vzpostavlja že skoraj pozabljeno »učenje na zalogo«, kjer zaposleni pridobiva znanja za opravljanje svojega dela izven delovnega časa ali mesta, z namenom ohranjanja ali izboljšanja svoje konkurenčnosti.

Bersin v svoji raziskavi opredeljuje takega zaposlenega – moderni učenec. Tak učenec potrebuje torej tako izobraževanje, ki bo na voljo v trenutku, ko ga bo potreboval (»just-in-time«), ki bo fleksibilno, enostavno dostopno (na računalniku, tablicah, telefonih) in v obliki kratkih koščkov (»bite sized chunks«).

Mikro učenje se pojavlja v različnih formatih. Najbolj pogost format, ki se ga povezuje z mikro učenjem pa so kratki videi (največ 5 min), ki vključujejo tekst, sliko in zvočno razlago (avdio). Kratek video omogoča zaposlenemu, da dela in se istočasno uči, saj nima posebej odmerjenega časa za izobraževanje. Poleg tega je tak format prilagojen njegovi sposobnosti ohranjanja pozornosti, saj je lažje biti pozoren 5 minut, kot pa 1 uro.

Kratki videi so dokazana metoda za spodbujanje globljih kognitivnih procesov. Če je slika vredna 1000 besed, je slika z avdio podlago vredna še več.

Kaj so glavne značilnosti/prednosti mikro učenja?

  • Dostopno kadarkoli in od kjerkoli (računalnik, tablica, mobilni telefon).
  • Vsak video mora biti narejen tako, da predstavlja zaključeno samostojno enoto, ki je lahko del nekega širšega programa ali pa ne. To omogoča zaposlenemu, da sam izbira, kaj se bo učil in tudi, kako hitro bo napredoval. Daje mu občutek svobode in kontrole nad lastnim učenjem.
  • Videi morajo biti zelo ozko usmerjeni, zelo skoncentrirani. Predstavljeno mora biti samo bistvo. Tu ni prostora za balast. To omogoča zaposlenemu hiter dostop do informacij, ki jih potrebuje in tudi hiter prenos pridobljenega znanja v prakso.
  • Priprava kratkega videa je hitrejša in lažja, kot pa snemanje enournih video posnetkov.
  • Ker vsak video predstavlja zaključeno samostojno enoto, se ga lahko uporabi v različnih modulih, kar bistveno prihrani čas.
  • Posodobitev 3-minutnih video posnetkov je prav gotovo lažja, kot posodobitev 30-minutnih video posnetkov.

Glavno načelo, ki ga je potrebno upoštevati pri mikro učenju je »Več je manj«. Zaposleni na tak način  z malo napora pride do informacij, ter jih tudi hitro absorbira. Do znanja prihaja na dnevni bazi, in to takrat, ko to sam najbolj potrebuje. Tako so zagotovljene dejanske učne potrebe zaposlenih. Vse to pa vpliva tudi na njegovo večjo produktivnost na delovnem mestu.

Portal NedaTudi v Sloveniji se je pojavil portal “Neda”, ki je namenjen podjetniškemu izobraževanju. Med drugim ponuja t.i. spletne priročnike, ki temeljijo na mikro učenju.

Kakšne izkušnje pa imate vi z mikro učenjem?