v Razno

Članek je prevod angleške verzije, katera je bila objavljena na spletnem portalu elearningindustry.com.

Učni zemljevid ni orodje za samoorganizacijo ali kolaborativno orodje. Kaj torej je Učni zemljevid in zakaj naj bi ga uporabljali? V nadaljevanju vam bo predstavljenih 5 glavnih karakteristik Učnega zemljevida.

Kot nam je vsem znano, poslovne, socialne in tehnološke spremembe vodijo tudi v spremembe v izobraževanju, še posebej na področju izobraževanja/usposabljanja zaposlenih. Naj še enkrat uporabim meni zelo ljubo izjavo Marca J. Rosenberga, ki mi je tudi stalno vodilo pri mojem delu:  “We must know more, but what we know has a shorter shelf life than ever”.

Povečane potrebe po izobraževanju, kot podpori učinkovitosti na delovnem mestu, ter potrebe po neformalnem izobraževanju, so za seboj potegnile tudi spremembe v izobraževalnih strategijah:

  • “just-in-time/just-in-case” učenje (ljudje nimajo več časa, želijo samo opraviti svoje delo pravilno);
  • hitro ustvarjanje učnih virov (ker jutri morda ne bodo več relevantne);
  • enostaven dostop do učenja kadarkoli in od kjerkoli;

Da bi zadostili vsem navedenim potrebam, so potrebne tudi spremembe v oblikovanju/kreiranju spletnih učnih vsebin. Zato se v zadnjem času veliko govori o drobljenju informacij (chunking information), mikroučnih modelih (microlearning) ter kuratorstvu (content curation). Z uporabo teh strategij lahko damo našim učečim se kar potrebujejo: spletne učne vsebine, ki so kratke, sestavljene iz majhnih koščkov, manj linearne in popolnoma samonadzorovane s strani učečega se.

Obstaja več načinov, kako to dosežemo. V tem prispevku se bom osredotočila na star / nov način – Učne zemljevide. Zakaj star / nov?

Verjetno vsi poznamo miselne vzorce, ki jih običajno uporabljamo, ko se učimo, ko si hočemo nekaj organizirati/načrtovati, ko vihrimo možgane s sodelavci,… Uporabljajo se torej kot osebno ali kolaborativno orodje. Redko kdaj pa se uporabljajo za posredovanje/predstavitev učnih virov učečim se. Torej glavna ideja Učnih zemljevidov izvira iz miselnih vzorcev, ki so nekoliko preoblikovani z namenom doseganja konceptov drobljenja informacij, mikro učenja ter kuratorstva.

 

Primer Učnega zemljevida ustvarjenega s pomočjo platforme Edynco

Primer Učnega zemljevida ustvarjenega s pomočjo platforme Edynco

 

Glavne karakteristike Učnega zemljevida

1. Učni zemljevidi so nelinearni in vizualno privlačni, kar pomaga učečim se, da si lažje zapomnijo informacije

Učni zemljevidi namreč nadomeščajo kazala in “klikni naprej”, kar je zelo pogosto prisotno v spletnih učnih vsebinah. Z Učnimi zemljevidi lahko učno vsebino razdrobite na manjše učne teme. Predstavitev učne teme s kombinacijo barv, ključnih besed in vizualno-prostorske organiziranosti dokazano izboljša pomnjenje v primerjavi z linearnim načinom predstavitve informacij (npr. kazala s poglavji in podpoglavji) in izboljša kognitivni proces.

2. Učni zemljevidi podpirajo raziskovanje, ter izbiro učnih virov točno takrat, ko učeči se to potrebuje

Vizualna moč Učnih zemljevidov spodbuja učeče se, da sami raziskujejo učno temo, izberejo tisto kar sami potrebujejo v danem trenutku. Ne vsiljujemo jim učne poti. Učna pot je popolnoma samonadzorovana s strani učečega se, kar je za odrasle učeče se izrednega pomena.

3. Učni zemljevidi preprečujejo zasičenost informacij

Vsak  Učni zemljevid ima eno t.i. centralno vejo in več glavnih vej in podvej. Znotraj vsake veje lahko navedete naslov veje in kratka navodila. Učeči se imajo tako pregled nad celotno učno temo in zaznajo medsebojno povezanost posameznih delov učne teme, kar se odraža v boljšem razumevanju učne teme in bolj zapomnljivi učni izkušnji.

Vsaka veja lahko vsebuje pripet učni vir (npr. posneto predavanje, video, spletni test, spletno povezavo,…), za bolj poglobljeno učenje, če to, in ko to učeči se potrebuje.

 

Sestavni deli Učnega zemljevida

 

4. Učni zemljevidi podpirajo kuratorstvo

Narava Učnega zemljevida preprečuje »nakladanje«. Izobraževalce prisili, da pripravijo kratke, jasne informacije (pri tem uporabljajo že obstoječe učne vire) in jih organizirajo na smiseln način. Učni zemljevidi so tudi zelo intuitivni, zato je njihova priprava in posodabljanje  hitra.

5. Kaj pa dostopnost do Učnih zemljevidov z različnih naprav (pametni telefoni, tablice)?

Ja, to je zelo pomembno, če želimo našim učečim se res pomagati, da pridejo do informacij točno takrat, ko jih potrebujejo. Tukaj igra mobilno učenje ključno vlogo. Učni zemljevidi s pomočjo zaslonov na dotik dodajo učni izkušnji posebno vrednost in še bolj povezujejo učečega se z učno vsebino. Učni zemljevidi namreč omogočajo “fizično” interakcijo z učno vsebino, na bolj naraven način.

 

Bistvo Učnih zemljevidov je torej v strukturirani, vizualni predstavitvi velike količine informacij, brez bojazni, da se bodo naši učeči se izgubili.

 

Morda boste sedaj rekli »Ampak jaz raje uporabljam linearni način predstavitve s pomočjo kazal, alinej,…« Ali ste se morda kdaj vprašali, ali nismo samo navajeni na linearne predstavitve in, ali so le-te tudi dovolj učinkovite? Po drugi strani, ko vprašam različne izobraževalce, kako pričnejo s pripravo izobraževalnih vsebin, jih večina odgovori, da s pomočjo nekakšnega miselnega vzorca. Zakaj? Ker je pač to enostavno naraven proces. Naši možgani ne delujejo linearno, zakaj bi si torej oteževali naš učni proces?

Več o Učnih zemljevidih lahko najdete na www.edynco.com, kjer lahko tudi brezplačno poizkusite izdelati vaš Učni zemljevid.

 

Viri:
1. Buzan, T. 2010. The Mind Map Book. Harlow: BBC
2. Shepherd, C. 2011. The new learning architect. Onlignment