E-izobraževanje spodbuja zavzetost zaposlenih za delo

Zavzetost zaposlenih za delo je ključnega pomena za njihovo uspešnost. Večja kot je zavzetost, večja je uspešnost. Na delovno zavzetost sicer vpliva več faktorjev, od odnosa vodstva do zaposlenih, zaupanja v podjetje, ter seveda nagrajevanje.

Velikokrat pa se na vlaganje v izobraževanje zaposlenih pri tem spregleda. Najpogostejši izgovor, da se zaposlenim ne nudi stalnega izpopolnjevanja so stroški, ki pa v današnjem času možnosti za e-izobraževanje, ne bi smel več biti.

Nadaljuj z branjem

Preobrazba e-izobraževanja v podjetju Philips Lighting

Prikaz razmerja med formalnim in neformalnim usposabljanjem zaposlenih tekom časa

Nedavno sem se udeležil webinarja na temo “Using Performance Support Solutions to Close the Knowledge Gaps”, ki ga je organiziralo podjetje G-Cube. Pritegnil me je napovednik, v katerem so obljubili, da bodo predstavili inovativne metode uporabe izobraževalnih tehnologij v podjetju Philips Lighting iz Amsterdama. Priznati moram, da sem bil po koncu webinarja navdušen nad marsikatero metodo oziroma načinom uporabe e-izobraževanja in to želim danes deliti z vami.

Nadaljuj z branjem

Ali je mikro učenje oblika izobraževanja zaposlenih v prihodnosti?

Po “kratkem” premoru se zopet oglašamo. Nismo počivali, ampak smo bili polno zasedeni z razvojem in promocijo našega spletnega orodja Edynco. Tisti, ki ga še ne poznate, gre za spletno orodje, ki je namenjeno učiteljem za pripravo interaktivnih in dinamičnih učnih tem v obliki Učnih zemljevidov. Poleg raznih manjših funkcionalnosti, ki smo jih dodali na podlagi povpraševanja naših uporabnikov, smo še posebej ponosni na funkcionalnost, ki omogoča kolaborativno učenje. Skupina dveh ali več učencev lahko v okviru spletnega okolja sinhrono ali asinhrono ustvari skupen Učni zemljevid z namenom doseganja določenega učnega cilja. Ampak o tem morda več v kakšnem drugem prispevku.

V tem prispevku bi rada predstavila pojem Mikro učenja (ang. micro learning), ki se v zadnjem času vedno bolj pogosto pojavlja na področju e-izobraževanja.

Nadaljuj z branjem

Kako barve pripomorejo k izboljšanju pomnjenja?

V prispevku Kako deluje spomin smo videli, da je spomin center kognitivne učne teorije. Strokovnjaki na področju kognitivne psihologije so odkrili različne metode oblikovanja učnih vsebin, ki pripomorejo k izboljšanju pomnjenja. Priklic informacij je odvisen od različnih spremenljivk in ena od njih je tudi barva. Barva je najmočnejši dražljaj za naše možgane. Odpre namreč ostala področja v možganih in omogoča boljše in lažje učenje ter pomnjenje.

Nadaljuj z branjem

Izkušnja z izvedbo »blended learning«-a s pomočjo orodja Edynco

»Blended learning« postaja v zadnjem času zelo vroča beseda. To pa zato, ker dejansko deluje. Vsi namreč vemo, da uporaba ene same učne metode ni enako dobra za vse učence. Že od nekdaj zato kombiniramo različne učne metode. Z razširjenostjo tehnologije pa je kombiniranje učnih metod dobilo nove dimenzije. In vse to z namenom, da našim učencem ponudimo učinkovito in celovito učno izkušnjo ter možnost, da se iz pasivnih spremenijo v aktivne učence. V tem prispevku bom prikazala, kako se je uvedbe »blended learning«-a lotil Damir Novak, coach za poslovni coaching.

Nadaljuj z branjem

Uporaba učnih zemljevidov in mikro predavanj (primer iz prakse)

Letošnjega marca sem bil gostujoči predavatelj pri predmetu »E-izobraževanje« na Dobi – Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Pri tem predmetu sem želel študentom predstaviti temeljne značilnosti spletnih učnih okolij (LMS) in orodij ter model priprave spletnih učnih vsebin za t.i. mikro učenje (več o tem modelu v prihodnjih prispevkih).

Ker je predmet, kot tudi celoten študijski program potekal kot študij na daljavo, sem izvedbo predavanja oblikoval temu primerno. Posebnost tovrstne oblike študija je, da običajno ni srečanj v živo v učilnici in celotna komunikacija med predavateljem / mentorjem  in študenti poteka preko spleta bodisi sinhrono (klepetalnica, webinar, videokonferenca), bodisi asinhrono (forumi, e-pošta). Poleg tega običajno študenti dobijo vnaprej pripravljena oziroma zbrana različna učna gradiva ali vire, ki jih morajo nato v določenem času obdelati in na podlagi njih pripraviti različne naloge kot skupina ali kot posameznik.

Nadaljuj z branjem